Gevonden voor

  • Referendum

EU kan Trumps deal met Marokko niet negeren

President Trump trekt bij zijn vertrek uit het Witte Huis de aandacht met opmerkelijke besluiten. Hij laat met spoed nog even de federaal opgelegde doodstraf uitvoeren en erkent de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara. Dat laatste is een zeldzame vorm van koehandel die de EU niet zomaar kan negeren.

President Trump heeft Marokko overgehaald om Israël te erkennen. Dat is een stap die toe te juichen is. In ruil daarvoor krijgt Marokko 3 miljard dollar aan investeringen en zal de VS de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara erkennen. President Trump kondigde op 10 december op Twitter de deal aan met een verwijzing naar […]

Niet eens geboren, kan het correctief referendum al in de kiem smoren

De voorgestelde wijziging maakt het Nederlandse correctief referendum een van de moeilijkste ter wereld

Op 22 september heeft de Tweede Kamer ingestemd met de invoering van een bindend correctief referendum in de Nederlandse Grondwet. In veel opzichten – en vooral gezien het bindende karakter van het referendum – is de goedkeuring van het Van Raak-voorstel goed nieuws voor de Nederlandse democratie. Toch kan een amendement dat een goedkeuringsquorum invoert, […]

In Catalonië leven we in voortdurende stress

De EU behandelt het als een interne Spaanse kwestie en weigert er zich mee bemoeien, terwijl het Spaans nationalisme alle aanvaardbare grenzen te buiten gaat

U hebt wellicht gehoord dat er op 1 oktober 2017 in Catalonië een referendum over zelfbeschikking werd gehouden. Meer dan 2,3 miljoen mensen hebben toen gestemd (43 procent van de kiesgerechtigden) en 90,1 procent koos voor de onafhankelijkheid van Catalonië. Om te proberen het referendum te voorkomen stuurde de Spaanse staat 10.000 politieagenten. Hierdoor zijn […]

Negeer de uitkomst van het referendum niet!

Het sleepnet zit nog steeds in de wet, waardoor er op grote schaal stelselmatig getapt mag worden en onschuldige burgers onterecht in het vizier van de geheime diensten komen.

Weet je nog? Op 21 maart 2018 stemden we tegen de invoering van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Uit de maatschappelijke discussie die aan het referendum vooraf ging bleek duidelijk dat er fundamentele bezwaren tegen deze wet bestonden, en hij werd dan ook door een meerderheid van de stemmers niet geaccepteerd. […]

Volgende pagina »