Gevonden voor

  • Referendum

Negeer de uitkomst van het referendum niet!

Het sleepnet zit nog steeds in de wet, waardoor er op grote schaal stelselmatig getapt mag worden en onschuldige burgers onterecht in het vizier van de geheime diensten komen.

Weet je nog? Op 21 maart 2018 stemden we tegen de invoering van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Uit de maatschappelijke discussie die aan het referendum vooraf ging bleek duidelijk dat er fundamentele bezwaren tegen deze wet bestonden, en hij werd dan ook door een meerderheid van de stemmers niet geaccepteerd. […]

Het referendum is een spiegel voor de Tweede Kamer

Vandaag heb ik een nieuwe wet ingediend voor een bindend correctief referendum

In de jaren zeventig begonnen we met een brede maatschappelijke discussie, daarna gingen enkele staatscommissies aan de slag, die pleitten voor een referendum. Daarna kregen we een referendumwet en daarna een referendum. Na die eerste ervaring besloot het kabinet de referendumwet af te schaffen. Daarna kregen we een staatscommissie die opnieuw een voorstel deed voor […]

Zal een bindend referendum de kwaliteit van de samenleving verbeteren?

Of de aanbevelingen van de commissie Remkes de democratie helpt zal de tijd leren, tijd die we eigenlijk niet meer hebben

Het is echt niet zo dat we referenda kunnen verwachten over kwesties die de meeste onrust en ontevredenheid veroorzaken of zaken die het meest nadrukkelijk tot wantrouwen t.o.v. regering en overheid hebben geleid. De commissie Remkes, het groepje denkers dat zich de afgelopen twee jaar gebogen heeft over het tanende vertrouwen in de democratie, is […]

Volgende pagina »