Gevonden voor

  • Rekeningrijden

Dreigingsniveau van het klimaatakkoord blijft onverminderd groot

De kritiek uit de linkse hoek wordt niet geformuleerd vanuit de zorgen die de gewone man en vrouw hebben om in dit land het hoofd boven water en het gezin drijvende te houden

Het invoeren van rekeningrijden is niet zo moeilijk. Dat kan binnen een jaar of twee. In Singapore vraag je na waar je het best de benodigde spullen kunt bestellen. In die stadsstaat heeft iedere auto een kastje met daarin een soort bankkaart. Boven drukke wegen hangt apparatuur die het tolgeld afschrijft als daar aanleiding voor […]