Gevonden voor

  • Religie

Debatcentrum De Balie begint taxidienst

"Buitenstaanders denken soms dat wij vooral vrijblijvende debatjes organiseren als excuus om het daarna op een zuipen te kunnen zetten, maar in werkelijkheid bieden wij een zeer essentiële levensinvulling."

Autobezittende bezoekers van De Balie zullen binnenkort gevraagd worden om mensen die oud of slecht ter been zijn op te halen en thuis te brengen voor een bezoek aan het Amsterdamse debatcentrum. De taxidienst is een van de opvallende elementen in het plan van Balie-directeur Yoeri Albrecht om het debatcentrum om te vormen tot een […]

Zingeving in de postmoderne tijd

We beschouwen de wereld, maar ook de mens steeds meer als maakbare entiteit. Directe behoeftebevrediging en weinig tolerantie zijn in de plaats gekomen van het aanvaarden van onze imperfecties

Al sinds mensenheugenis heeft de mens in het besef van zijn kwetsbaarheid en eindigheid gezocht naar de zin en de betekenis van het leven, en hogere machten voor zingeving aangeroepen. In religies vinden we verschillende antwoorden op essentiële vragen over ons bestaan, met name de vragen waar we vandaan komen, wat onze bestemming hier in […]

Hoofddoek bij handhavers: letterlijk dubbele pet

Het probleem met een handhaver, politieagent of rechter die zich ook in functie religieus meent te moeten uiten, is dat hij géén duidelijke voorkeur uitspreekt voor wetten uit het systeem waar hij anderen aan moet houden

De discussie over wetshandhavers met een hoofddoek blijft maar oplaaien. Veel rechtsgeleerden komen keer op keer met de verkeerde onderbouwing om het niet verstandig te vinden: namelijk dat iemand in functie neutraliteit moet uitstralen. Daarom vond een diversiteitscommissaris laatst al dat een hoofddoek bij de politie best kon omdat tatoeages tegenwoordig ook mogen, en nu […]

SGP-voorman Den Ouden verdient lof na zijn optreden bij Op1

Opnieuw werd er in deze uitzending niet gesproken over de bredere crisis in de gezondheidzorg en de mogelijkheden die er de afgelopen jaren waren om daar iets aan te doen

Ik wil een lans breken voor de SGP-fractievoorzitter Staphorst die in de uitzending van Op1 toelichtte waarom hij zich niet laat vaccineren. Hij reikte zijn hand. Laten we die hand aannemen en de discussie aangaan. Ik heb wel vaker het gevoel dat als het over corona gaat er twee werelden bestaan. Gevaccineerden komen van Mars, […]

Gelovige antivaxxers trekken het Woord Gods uit zijn verband

Het is hovaardig te denken dat je als nietig mens de HEER een slag voor kunt zijn

“In de tempel zien ze mij niet meer”. Dit citaat geeft precies mijn houding weer tegenover het geloof en nou weet ik niet meer waar het vandaan komt… uit ‘Dorp aan de Rivier’ van Antoon Coolen of uit de Beekman-trilogie van Toon Kortooms. De Roomse plunje van vroeger hangt nog wel in de kast maar […]

Hebben vrijwillig ongevaccineerden recht op dezelfde zorg?

De weigerende SGP'er baseert zijn keuze puur op eigenbelang. Dat zie je terug bij meer weigeraars. Het gaat altijd over henzelf.

Woensdag ging het bij De Nieuws BV over de uitspraak van Hugo de Jonge dat een ongevaccineerde die nu in het ziekenhuis belandt nodeloos het bed van een andere patiënt bezet houdt. Het had immers voorkomen kunnen worden. In de praktijk is het nog erger want een corona-patiënt vereist zoveel intensieve zorg dat het qua […]

Religieus-ongevaccineerden eten van twee walletjes

Hoe kan de buitenstaander begrip opbrengen indien bij een coronaziekte de almachtige voorzienigheid ingewisseld wordt voor een steun van een toch al belast ziekenhuis?

Met een beroep op de almachtige voorzienigheid van de Heer laten groepen religieuze burgers zich niet vaccineren tegen het coronavirus. Het gaat landelijk om een kleine minderheid maar kan in sommige dorpen en streken een dominante groep zijn, al dan niet gesteund door de plaatselijke kerkgemeenschap. In het publieke debat zijn de religieus-ongevaccineerden meedogenloosheid verweten […]

Volgende pagina »