Gevonden voor

  • Restafval

Afvalgekte in gemeenten is gevolg van politieke keuzes

Er zijn veel betere oplossingen dan het op kosten jagen van burgers met extra belastingen

Ten onrechte heeft de Rijksoverheid – in opdracht van de EU – het probleem van het restafval, via de gemeenten bij de inwoners neergelegd. Huishoudens zouden teveel restafval veroorzaken en gemeenten moeten dit terugdringen, zo is de redenering. Gemeenten die daarin niet slagen krijgen een boete. Het doel achter de maatregelen is dat er minder […]

Kan diftar bij het restafval?

Komende weken wil de gemeenteraad van Groningen beslissen over invoering van diftar. Een oplossing die in 2017 nog werd verworpen maar vanwege de gemeentelijke herindeling weer op de politieke agenda gezet.

Afval is slecht voor het milieu. Dus ieder voorstel om de afvalberg te doen slinken is welkom. Maar zoals bij alles: je hebt goede en minder goede oplossingen. Een goede maatregel is het plaatsen van bakken voor of het ophalen van oud papier en karton. Vrijwel iedereen doet mee en het percentage gerecycled papier is […]