Gevonden voor

  • Rita Verdonk

Overheid moet inburgering zelf ter hand nemen

Het wordt tijd de zaken fundamenteel aan te pakken. Inburgering is geen karwei voor de markt.

Fraudeurs en beunhazen hebben vrij spel in het taalonderwijs voor nieuwkomers. Dat is het geval sinds 2007 toen de volstrekt incompetente minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk dit overliet aan de vrije markt. De Volkskrant is nu bezig de balans weer eens op te maken. Ze schetste de onmacht van de toezichthoudende instantie Blik op Werk […]