Gevonden voor

  • Scheefwonen

Negatief beeld van scheefhuurders doet geen recht aan de realiteit

De verhuurdersheffing prikkelt woningcorporaties om sociale huurwoningen te verkopen aan beleggers, waardoor het aanbod nog verder slinkt

‘Goedkope’ scheefhuurders worden veelal weggezet als boosdoeners. De term wordt gebruikt om huishoudens aan te duiden die te veel verdienen voor sociale huur maar er om verscheidene redenen toch nog wonen. Ze zijn zogezegd een belangrijke oorzaak van de gebrekkige doorstroming waar de Nederlandse woningmarkt momenteel mee kampt. Mede door hun toedoen moeten mensen die […]

Weg met de scheefwoonmythe

Het scheefwoonprobleem is een schijnprobleem dat afleidt van werkelijke problemen op de Nederlandse woningmarkt

Het beeld van de scheefwoner is hardnekkig. Iedereen lijkt wel – meestal via via, zelden direct – een goedverdienende arts of bankier te kennen die in zijn of haar goedkope sociale huurwoning blijft plakken. Degenen die het écht nodig hebben, vissen achter het net. Voor hen zijn er geen goedkope woningen meer over. En dat […]