Gevonden voor

  • Segregatie

Commercie heeft geen plaats in ons onderwijs

Het hoge lesgeld van commerciƫle scholen vergroot de tweedeling in de maatschappij.

Telkens weer staat Groningen boven in de lijst als het over segregatie gaat. Zo ook op het gebied van onderwijs. Steeds verdere privatisering zal dit alleen maar verergeren. De komst van het omstreden en commerciële Eurocollege naar de stad is hiervan een voorbode. Niet alleen Groningen, maar alle gemeenten moeten samen optrekken om deze zorgelijke […]

Nieuwe scholen kunnen kloof in samenleving vergroten

Onze samenleving wordt sterker als we elkaar kennen en begrijpen, betogen Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks). Daarom moeten we juist op scholen zorgen dat kinderen van allerlei achtergronden met elkaar in contact komen. Met het kabinetsvoorstel om meer ruimte te geven voor de oprichting van nieuwe scholen riskeren we juist het tegenovergestelde.

Deze week debatteert de Kamer over de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Dat klinkt positief, meer ruimte voor ouders om een school op te richten. Maar in de praktijk dreigt een verdere segregatie in het onderwijs. Van links tot rechts lijkt er – in ieder geval in theorie – overeenstemming over de maatschappelijke baten […]

‘Tijd dat we de segregatie in het onderwijs een halt toeroepen’

"Als volwassenen willen dat kinderen elkaar leren respecteren, waarom geven we dan zelf het slechte voorbeeld door kinderen te scheiden op basis van religie of afkomst?"

Amsterdamse scholen zijn nog steeds sterk gesegregeerd. Vier van de tien Amsterdamse basisscholen heeft een eenzijdige samenstelling, bleek vorige uit onderzoek van de gemeente. En dat is merkwaardig. Onze stad kent een rijk scala aan culturen, achtergronden, opleidingsniveaus en inkomen. Waarom zijn onze scholen daar dan geen afspiegeling van? Een deel van de verklaring is […]