Gevonden voor

  • Sleepwet

Stem tegen de sleepwet, voor een veilig en rechtvaardig Nederland

Bij een rechtsstaat horen wettelijke waarborgen tegen het schenden van privacy door inlichtingendiensten

Afgelopen zaterdag (3 februari, NRC) legde minister Ollongren uit waarom D66 van een vurig tegenstander is bekeerd tot een voorstander van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Groot pijnpunt voor de tegenstanders van de wet is de sleepnetbevoegdheid. De diensten mogen voortaan enorm veel gegevens verzamelen over grote groepen mensen, en pas daarna selecteren op bruikbaarheid. […]

Verwerpen van raadgevend referendum ondermijnt de democratie

"Democratie betekent macht van het volk, het volk beslist. In Nederland hebben we de mond vol van dit woord en zijn er trots op dat wij een democratie kennen als regeringsvorm. Wie goed kijkt ziet echter dat dit geenszins het geval is"

Het kabinet kan een raadgevend referendum naast zich neerleggen. Dat is gebleken uit het Oekraïne-referendum, en kan nu weer gebeuren met het mogelijke referendum over de Aftapwet. Ook al wil het volk iets niet, dan kan de regering het toch doen. Dit ondermijnt het principe van een democratie. Democratie betekent macht van het volk, het […]

Veilig in de handen van Buma

Je kan het Buma niet kwalijk nemen dat hij ons zo makkelijk opzij schuift. Er heerst in ons land een verlammende gelatenheid als het aankomt op ons eigen lot.

Het achterwerk van Buma heeft het pluche niet eens aangeraakt, of hij Harvey Weinsteint zich al een weg door onze democratie. Hij wil het referendum opzijschuiven omdat dat afgesproken is in het regeerakkoord. Oftewel waar een paar mensen in de weken of maanden daarvoor overeenstemming over hebben bereikt. Het is alleen nog een voornemen, maar […]

CDA, VVD en ChristenUnie schieten zich in eigen voet

Ze hebben van het Sleepwetreferendum een referendum gemaakt over het referendum

Deze zaterdag maakt mr. Sybrand van Haersma Buma één van de onhandigste opmerkingen uit zijn politieke loopbaan. De Friese patriciër laat nu vast weten dat de uitkomst van het Sleepwetreferendum zal worden genegeerd. Ondanks de uitkomst. Ondanks de argumentatie die tijdens de campagne naar voren zal komen. De VVD heeft zich onmiddellijk op hetzelfde standpunt […]

Politieke brontosaurussen versterken angst voor de sleepwet

"Dat domme volk en hun paranoia toch! Hij schudde het moede hoofd over de onnozelheid en het wantrouwen van de gewone man"

De toch al grauwe zondagochtend werd nog meer verduisterd door de verschijning van twee politieke brontosaurussen op de televisie: Annemarie Jorritsma en Arthur Doctors van Leeuwen, respectievelijk eerste kamerlid en voormalig vaderlands spionnenchef. WNL had ze uitgenodigd om een lans te breken voor de sleepwet, die binnenkort aan een raadgevend referendum wordt onderworpen. Wie meende […]

Volgende pagina »