Gevonden voor

  • Sociaaldemocratie

Een verbindende partij voor het algemeen belang

Het verminderen van de ongelijkheid is geen kwestie van individuele inspanning

De liberalisering en individualisering schiet steeds verder door in verschillende maatschappelijke sectoren en dat zien we terug in de politieke verdeeldheid. Intussen lijkt iedere groep zijn eigen partij te hebben; een partij voor witte Henk en Ingrid, of nog extremer een voor borealen, en een partij voor Turken of Marokkanen. Een partij voor christendemocraten, een […]