Gevonden voor

  • Sociale advocatuur

Schaf het toeslagenstelsel af

Toeslagen moeten worden vervangen door inkomensonafhankelijke overdrachten.

De toeslagenaffaire heeft duidelijk gemaakt dat burgers en overheid elkaar als vijanden zien. Veel burgers vertrouwen de overheid niet, en omgekeerd! Want ook al is het vertrouwen van burgers in de overheid de laatste jaren niet gedaald, het vertrouwen van de overheid in de burgers is dat wel. Het onlangs gepubliceerde boek van mr Ellen […]

Regeringspartijen brengen rechtszekerheid in gevaar

Houd daar dezer dagen alstublieft rekening mee met het bepalen van uw stem

De politie houdt er een elektronisch smoelenboek op na met 2,2 miljoen portretten van 1,3 miljoen personen. Tienduizenden onschuldig gebleken Nederlanders komen er nog steeds in voor. Op zijn minst. Een gezicht wordt pas na twintig, dertig, veertig of tachtig jaar gewist. Dat hangt niet af van wat je gedaan hebt maar van de verdenking. […]

Recht voor iedereen moet de kern zijn

Advocaten kunnen onrecht aantonen en met grondig werk zorgen voor meer rechtvaardigheid.

De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft de problemen in onze rechtsstaat blootgelegd. Ouders die onterecht als fraudeur werden bestempeld konden nergens terecht. De Belastingdienst negeerde bezwaren op een besluit, met grote financiële gevolgen. Tegelijkertijd werd het uitblijven van een bezwaar tegen een hoge aanslag van de Belastingdienst of van toeslagen gezien als ‘bekentenis’. Als je onrecht wordt […]

Weg met rattenvanger Rutte

Stem deze verkiezingen voor het recht van de minderbedeelden

Gisteren was er volgens de NOS sprake van een “pittig RTL-debat, maar zonder ‘gamechanger’.” Ik vraag mij af of zij naar hetzelfde lijsttrekkersdebat hebben gekeken als ik. Mark Rutte, die fier bovenaan in de peilingen prijkt, werd toch flink ontmaskerd toen hij werd geconfronteerd door een  slachtoffer van de toeslagenaffaire? Als dat geen gamechanger is, […]

Beloon de advocaten die het ongekende onrecht bestreden

Het is natuurlijk niet alleen bij de toeslagenaffaire dat het 'menselijk tekort' van de overheid wordt blootgelegd

Het neoliberale cohort is veel doortrapter en kwaadaardiger dan ik vermoedde. Het menselijk tekort, in dit geval het tekort in rechtvaardig handelen door de overheid ten opzichte van haar burgers, ik doel hier op de ‘toeslagenaffaire’, wordt door Rutte en zijn handlangers opgelost door de kans op ontdekking te verkleinen. Hoe? Door de sociale advocatuur […]

Wat heeft een minister voor Rechtsbescherming ons nou opgeleverd?

Tijdens het ministerschap van Sander Dekker hebben al honderden sociaal advocaten hun toga aan de wilgen gehangen

Een minister voor Rechtsbescherming, voor de regering-Rutte III in 2017 aantrad hadden we die nog niet. Een hele mooie titel voor minister Sander Dekker, maar nu de laatste plannen van Rutte III besproken worden is het goed om eens te kijken wat deze nieuwe minister heeft opgeleverd. In een rechtsstaat moet je je recht kunnen […]