Gevonden voor

  • Sociale ongelijkheid

In coronacrisis is kloof armer-rijker extra zichtbaar

Ondertussen houden veel mensen met de laagstbetaalde salarissen onze samenleving draaiende met lonen op het minimumniveau, waar feitelijk nauwelijks van rond te komen is

De afgelopen jaren heb ik  als vicevoorzitter van de FNV zowel als voorzitter van de Sociale Alliantie op verschillende manieren de kloven in de samenleving aangekaart. De kloof tussen arm en rijk, de kloof op het gebied van onderwijs, de kloof in het kader van het klimaatbeleid, de kloof tussen ziek en gezond, tussen man […]

Economie en zorg zijn onlosmakelijk verbonden

Je bent toch echt kwetsbaarder als je in een sloppenwijk in India woont, dakloos in Nederland bent of diabetes en COPD hebt

Een nieuwe stem laat zich horen. Tot nu toe waren onze virologen en artsen de magiërs van deze tijd. Hun adviezen en scenario’s zuigen wij op. De laatste dagen staat echter een nieuwe groep magiërs op. De economen en ondernemers. Die oproepen om de economie draaiend te houden. Wij mensen willen dan gelijk kiezen; zijn […]

Sociale ongelijkheid is een Europees probleem

Europa moet niet alleen bescherming bieden tegen de gure wind op het wereldtoneel, maar ook tegen sociale ongelijkheid tussen Europeanen onderling

De zorgen lopen uiteen van toegang tot goed en betaalbaar onderwijs, positie op de arbeidsmarkt en gelijke beloning, tot toenemende zorgkosten en duurder wordende boodschappen. Mensen voelen zich niet beschermd en verliezen vertrouwen in de politiek. Tegelijkertijd is de Nashville-verklaring een oproep tot méér sociale ongelijkheid. LGBTQI-personen moeten van de ondertekenaars terug in de kast, […]

Aan de randen van ons systeem toont zich een naderende onderwijscrisis

'Wie wil weten wat bij ongewijzigd beleid ons voorland is, doet er goed aan een kijkje over de grens te nemen'

De gevolgen van een sluipende crisis zie je altijd het eerst aan de randen. In het geval van de crisis van het onderwijs neemt aan de ene kant het aantal kinderen dat thuis zit toe, omdat het regulier onderwijs geen plek voor hen heeft. Het aantal vrijstellingen van de leerplicht stijgt. Dat zijn de kinderen […]