Gevonden voor

  • Sociale ongelijkheid

Sociale ongelijkheid is een Europees probleem

Europa moet niet alleen bescherming bieden tegen de gure wind op het wereldtoneel, maar ook tegen sociale ongelijkheid tussen Europeanen onderling

De zorgen lopen uiteen van toegang tot goed en betaalbaar onderwijs, positie op de arbeidsmarkt en gelijke beloning, tot toenemende zorgkosten en duurder wordende boodschappen. Mensen voelen zich niet beschermd en verliezen vertrouwen in de politiek. Tegelijkertijd is de Nashville-verklaring een oproep tot méér sociale ongelijkheid. LGBTQI-personen moeten van de ondertekenaars terug in de kast, […]

Aan de randen van ons systeem toont zich een naderende onderwijscrisis

'Wie wil weten wat bij ongewijzigd beleid ons voorland is, doet er goed aan een kijkje over de grens te nemen'

De gevolgen van een sluipende crisis zie je altijd het eerst aan de randen. In het geval van de crisis van het onderwijs neemt aan de ene kant het aantal kinderen dat thuis zit toe, omdat het regulier onderwijs geen plek voor hen heeft. Het aantal vrijstellingen van de leerplicht stijgt. Dat zijn de kinderen […]