Gevonden voor

  • Sociale werkplaatsen

Vorm nu ook een OMT van sociale wetenschappers voor het te laat is

Het is een vloek om interessante tijden te beleven

Het was te verwachten. Geen zinnig mens had een ander advies verwacht dan nu door het Outbreak Management Team (OMT) is uitgebracht. De lockdown wordt voor het grootste deel voortgezet. Alleen de mondhygiënisten en de tandartsen mogen hun praktijken op de gebruikelijke voet voortzetten. En het onderwijs onder allerlei voorwaarden een beetje. De afbraak van […]

Mensen met een beperking vallen tussen wal en schip

Perspectief bieden aan mensen met een beperking is een kwestie van beschaving. De regering wil echter voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.

Het organiseren van werk voor mensen met een beperking is een kwestie van beschaving. Werk is belangrijk voor het zelfrespect en voor de ontwikkeling van mensen. Staatssecretaris Van Ark heeft volop plannen gemaakt om mensen met een beperking aan werk te helpen. Die zien er op papier goed uit. Maar het is de vraag of […]