Gevonden voor

  • Sociale zekerheid

Rapport Borstlap: politiek opportunisme of zorg voor mens en samenleving

Hoe kan participatie worden verwacht in een participatiesamenleving wanneer de regelgeving zich hier niet voor leent?

Natuurlijk roept Wopke Hoekstra niet zomaar dat het minimumloon niet omhoog hoeft en dat de periode van WW-uitkering teruggebracht kan worden tot 1 jaar. Het idee van Hoekstra sluit aan op de huidige liberale stroming, waarin financiële prikkels of het wegnemen van geld de belangrijkste sturingsmechanismen zijn voor de stimulering van bedrijvigheid en werk. Men […]

Het CDA, de WW en de olifant in de kamer

Dat is een dreigende ramp voor vrijwel heel werkend Nederland. Weg mooi huis, weg mooie auto, weg welzijn!

De laatste weken is er veel gedoe over verkorting van de WW duur van 2 naar 1 jaar. Het CDA pleit daarvoor in deze verkiezingen. In de debatten wordt al snel een mist opgetrokken over de gevolgen. Men begint dan snel over het rapport van Borstlap. Maar is dat wel correct om de gevolgen van de […]

De weg naar vrijheid loopt over bestaanszekerheid

‘Het is niet alsof ik als kleinkind van een gastarbeider dit niet zelf al had gezien. Tuurlijk wel. De buitengewoon fascinerende werking van sociale mobiliteit, de verheffing in de praktijk. En de vrijheid die dit met zich meebrengt.’

In de politiek kom je twee soorten politici tegen. Eén die voorvechter is van de individuele vrijheid en één die strijdt voor sociale rechtvaardigheid. Tegen ongelijkheid. Het was pas dat ik deze ogenschijnlijke tegenstelling in een context kon plaatsen toen ik las dat de weg naar vrijheid over het pad van bestaanszekerheid gaat en dat […]

Arbeidsmigranten: je baan kwijtraken betekent je huis kwijtraken en andersom

Wonen en werken als arbeidsmigrant in Nederland

“Vandaag is je laatste dag. Sorry, maar op het moment hebben we geen ander werk voor je. Ik haal je uit de planning.” Dit is helaas wat wij, arbeidsmigranten in Nederland, steeds vaker te horen zullen krijgen. Het is de reactie van uitzendbureaus op de impact van het coronavirus op de arbeidsmarkt. Dit soort sms- […]

Waarom de Wajong mij zo ontzettend goed helpt

De Wajong is geen vetpot maar ik kan wel op mezelf wonen. Eigen regie is heel belangrijk in iemands leven.

Er is de laatste tijd weer van alles geschreven over de Wajong wat een heleboel mensen heeft geraakt en verontrust. Op het moment dat er gestemd werd over de toekomst van hoogopgeleiden met een Wajong kon ik helaas niet persoonlijk voor de Wajongers opkomen. Ik heb momenteel overlast van een renovatie in de wijk waar […]

Volgende pagina »