Gevonden voor

  • Stemmen per post

Per brief stemmen maakt de verkiezingen voor iedereen veilig

Een evenement van deze omvang zal voor een aantal landgenoten een dodelijke vergissing kunnen blijken

De zorg over het laten doorgaan van de verkiezingen voor de Tweede Kamer groeit en steeds meer burgemeesters willen het risico niet nemen. Vrijwilligers worden bang. Maar voor kwetsbare kiezers wordt de gang naar het stemlokaal ook een angstige deelname aan het grootste evenement van dit voorjaar. En dat terwijl alle andere evenementen verboden zijn […]

Project Thorbecke: haal en breng de stembiljetten bij de kiezers thuis

Op verkiezingsdag belt laten we zeggen tussen 09.00 en 11.00 uur iemand van de gemeente aan die het stembiljet op vertoon van een geldig identiteitsbewijs met enveloppe aan de kiesgerechtigde persoonlijk in handen geeft, desnoods in de slaapkamer.

De corona-maatregelen maken het voor velen lastig om in maart naar het stembureau te gaan. Daarom wil Minister Ollongren maatregelen treffen: burgers van zeventig jaar en ouder stemmen per post. Kiezers mogen op hun naam in plaats van twee, drie volmachten laten uitschrijven. De Kiesraad is over deze voorstellen uitermate kritisch. Ze bieden gelegenheid tot […]