Gevonden voor

  • Stikstofcrisis

Speel niet met mensenlevens in Brabant

Wil het nieuwe provinciebestuur wel voldoende doen om de stikstofproblemen aan te pakken?

De commissie-Remkes was vorige week glashelder in de presentatie van haar eindrapport: de aanpak om de stikstofproblemen te tackelen schiet tekort. Het is maar zeer de vraag of het nieuwe Brabantse provinciebestuur van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant daarin wil meegaan. Het is namelijk eerder een grijs dan een groen College. En […]

Groei van de luchtvaart is geen optie meer

Toch komt het woord ‘groei’ 77 keer voor in de Luchtvaartnota en het woord ‘krimp’ slechts één keer.

Het is voorjaar 2020. Het is het voorjaar van vier crises: de klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende economische crisis. Het is ook het voorjaar van de langverwachte en herhaaldelijk uitgestelde ‘Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050’. De Luchtvaartnota bevat een visie voor het luchtvaartbeleid voor de langere termijn in Nederland. Althans, die zou een […]

Boeren geven met Mesdag TBS een geheel nieuwe betekenis

De overheid laat na om de burger te beschermen tegen deze nieuwe "soort van Landstorm” met trekkers, die alles en iedereen bedreigen

Laten we voor eens en voor altijd vaststellen dat boeren geen romantische helden, die voor ons voedsel zorgen, zijn. Dat is lariekoek. De boeren waar de Nederlandse burger nu mee te maken heeft zijn ondernemers, agrarische dat wel. Met een hele rijke bedrijfstak en de Rabobank eraan vast. Hun verdienmodel is: ze importeren voer voor […]

Christelijke politiek op zijn best

Het kabinet strooit met cadeautjes voor de boeren, houdt het heersende landbouwsysteem in stand en geeft een fooi voor wat natuurherstel.

Toen de Politieke Partij Radikalen in 1968 werd opgericht door teleurgestelde leden van KVP, ARP en CHU, de zogenoemde christenradicalen, kreeg deze partij uit de confessionele partijen het verwijt geen christelijke partij te zijn. De christenradicalen hadden de oude partijen verlaten omdat zij teleurgesteld waren in de politieke keuzes voor de VVD, dat wil zeggen […]

Volgende pagina »