Gevonden voor

  • Studiebeurs

PvdA-spijtoptant in de twintiger jaren

Korte column: Komt het nou toch nog goed met de PvdA? Nadat ze decennialang (mede) actief zijn geweest om de sociale verzorgingsstaat de nek om te draaien lijkt er een kentering gaande.

Van die verzorgingsstaat is inmiddels weinig over. De ziektewet is van een solidair programma overgeheveld naar de werkgever met alle nare sociale gevolgen van dien. De weduwe- en wezenwet is stilletjes opgeheven (ik herinner me nog een simpele brief die dat zonder enige toelichting aankondigde). De WW is er zwaar op achteruitgegaan. Honderdduizenden werknemers zijn […]