Gevonden voor

  • Subsidies

Politici, reken de écht nieuwe economie eens door

Politici, reken nou eens zelf, onafhankelijk, door hoeveel banen, hoeveel bloei we krijgen, zónder vervuiling en vernietiging

Bij onze economische plannen, rekenen we het scenario van een écht nieuwe, innovatieve, duurzame economie amper mee. De industrie wil precíes hetzélfde blijven produceren en verder uitbreiden. Maar dan door CO2 in olievelden te pompen en fossiele energie om te zetten in blauwe (lees grijze) waterstof. VNO-NCW wil alleen al voor 2025-30 tien miljard subsidie […]