Gevonden voor

  • Sybrand Buma

Waarom Nederland zakt op de lijst van concurrerende landen

'We horen als het om onderzoek en productontwikkeling gaat eerder tot de dragers van de rode lantaarn'

Het hart van mr. Sybrand van Haersma Buma klopt voor de gewone man en vrouw in Nederland zoals dat past bij iemand die stamt uit een patriciërsgeslacht van officieren en een Friese burgemeester. De werkgelegenheid is hem dan ook een zorg en het was roerend om te horen hoe hij de afschaffing van de dividendbelasting […]

Veilig in de handen van Buma

Je kan het Buma niet kwalijk nemen dat hij ons zo makkelijk opzij schuift. Er heerst in ons land een verlammende gelatenheid als het aankomt op ons eigen lot.

Het achterwerk van Buma heeft het pluche niet eens aangeraakt, of hij Harvey Weinsteint zich al een weg door onze democratie. Hij wil het referendum opzijschuiven omdat dat afgesproken is in het regeerakkoord. Oftewel waar een paar mensen in de weken of maanden daarvoor overeenstemming over hebben bereikt. Het is alleen nog een voornemen, maar […]

Ik vrees het ergste voor ons land met Buma aan de macht

Met Buma wordt ons land een knetterrechts en onverdraagzaam land. Hij is bezig met een kruistocht tegen nieuwkomers en vluchtelingen. Mensenrechten doen er niet toe

Eerder sprak Sybrand Buma de zgn. H.J. Schoo-lezing uit. De lezing van Buma ging niet over hoop en het optimisme, ook niet over het onderling vertrouwen en verbondenheid. Nee, Buma had het over de ‘boze burger’. In zijn lezing zei hij: De vraag is waaraan is de ‘boze burger’ over wie Buma spreekt te wijten. Volgens […]

Mr. Sybrand van Haersma Buma en zijn asociale vlaktaks

'Nederland is een land geworden dat extra belastinginkomsten wil halen uit verhoogde heffingen op eerste levensbehoeften als brood en groente'

Dat mr. Sybrand van Haersma Buma voor een vlaktaks is, valt hem niet kwalijk te nemen. Dat zit in zijn genen of beter gezegd in zijn familiecultuur. Hij stamt uit een oud Fries patriciërsgeslacht. Zulke familie waren minzaam tegen iedereen maar zorgden er tegelijk voor dat het onderscheid tussen de hoeden en de petten zo […]

Volgende pagina »