Gevonden voor

  • Taal

Wat het grootste woordenboek ter wereld zegt over ‘blank’ en ‘wit’

De ingehouden woede van Sylvana Simons was een genot om te zien en te horen. Zij bleef een dame terwijl in Ockje Tellegen het viswijf wakker werd

Caroline van der Plas wil wel eens afdwalen naar onderwerpen die er in de context niet echt toe doen. Zo nam zij tijdens een commissievergadering over de onderwijsbegbroting een collega-kamerlid de maat omdat zij voor huidskleur het woord “wit” gebruikte en niet “blank”. Hierop deed ook het PvdA-Kamerlid Haptamu de Hoop een duit in het […]

Ode aan het moeilijk doen

Praten zoals we gewend zijn, staat verandering in de weg.

Mijn kind is non binair en ze, ik bedoel , die… had het over ja euh borsten en toen dacht ik waarom vinden we eigenlijk dat vrouwen, ik bedoel mensen die zich als vrouw identificeren… Ik zat aan de telefoon met een moeder voor wie het allemaal nogal nieuw was maar die het graag goed […]

Betrek taalkundigen en anderen bij nieuwe termen voor minderheden

Op dit moment worden we bedolven onder een ratjetoe van nieuwe termen die door verschillende groepen wordt aangedragen. Een groot deel daarvan bestaat uit onvertaald, dan wel klakkeloos vertaald Engels. Dat is slecht voor het basisonderwijs.

Op 3 november begint een interessant debat in de Tweede Kamer over de ‘Curriculumherziening in het funderend onderwijs’. Wat moeten kinderen op de basisschool leren en wie bepalen dat? Er komen daarbij diverse onderwerpen aan de orde, ik wil me concentreren op één: voorgestelde vernieuwingen die invloed hebben op ons taalgebruik. Begrijpelijk dat sommige minderheden […]

Hoe Amsterdam snel en goedkoop over kan gaan op inclusieve taal

Dames op leeftijd achter marktkramen en tapkasten begroetten iedereen zonder onderscheid des persoons met 'lieverd' of 'lieve schat'

Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering van Amsterdam, stoort zich aan het taalgebruik van de gemeente. Dat is niet inclusief. Hij wil daarom een commissie benoemen om dit probleem onder de loep te nemen. Zo kunnen woorden en zinsneden waardoor burgers zich uitgesloten voelen, worden geschrapt en veranderd. Ook overweegt men het […]

Over de aanranding van de Nederlandse taal

Emancipatiebewegingen komen met wel heel slechte alternatieven voor gebruikelijke woorden.

Emancipatiebewegingen hebben sinds een paar jaar de Nederlandse taal op de korrel genomen. Ze gaan ervan uit dat de woordenschat niet geschikt is om weer te geven wat ze tot uitdrukking willen brengen. Daarom zijn nieuwe woorden nodig. Op zich is dat geen nieuwe gedachte. In de zeventiende eeuw al riep de Franse koning Lodewijk […]

Pijnlijke woorden en het risico op (nieuwe) onderdrukking

Mijn punt is dat mensen geen vragen stellen, niet naar verhalen luisteren, maar meteen de aanval kiezen als ze een verkeerd woord menen te horen

Mensen stellen steeds vaker geen vragen, luisteren niet naar verhalen, maar kiezen meteen de aanval als ze een verkeerd woord menen te horen. Daar krijgen we op de langere termijn geen betere samenleving van. De ene onderdrukking wordt gewoon vervangen door een andere. Dat lost niets op. Het zorgt in ieder geval niet voor meer […]

Hoe we meer op woorden letten dan op onze tellen passen als het om verdraagzaamheid gaat

De wereld kan er anders uitzien als vragen gewoon de start kunnen zijn van een dialoog, in plaats van dat de woorden eerst gecorrigeerd moeten worden door een wakkere massa die meent te weten hoe het hoort

Verdraagzaamheid is soms ver te zoeken. Dat is een open deur. We weten het nou wel. Mensen staan elkaar naar het leven, gunnen elkaar het licht in de ogen niet, nemen de ander de maat met huidskleur, omvang, gewicht, stemvolume, toonhoogte, manier van lopen, model van het kapsel, de auto, het al dan niet aanwezige […]

Volgende pagina »