Gevonden voor

  • Taalonderwijs

VVD, zorg dat nieuwkomers mee kúnnen doen

Integreren in een samenleving lukt niet door op geïsoleerde locaties eerst en vooral aan jezelf overgeleverd te zijn. Dat lukt alleen als je de kans krijgt om volwaardig mee te doen. Juist die kans hebben nieuwkomers de afgelopen jaren te weinig gekregen.

Door: Milka Yemane, Niels van den Berge en Tirza de Fockert Nieuwkomers in Nederland moeten hun plaats verdienen, betoogde Bente Becker onlangs in NRC. Het Tweede Kamerlid van de VVD wil dat nieuwkomers eerst afgezonderd op aparte locaties leven. En pas als ze voldoende geïntegreerd zijn, krijgen zij wat haar betreft volledige toegang tot de […]

Overheid moet inburgering zelf ter hand nemen

Het wordt tijd de zaken fundamenteel aan te pakken. Inburgering is geen karwei voor de markt.

Fraudeurs en beunhazen hebben vrij spel in het taalonderwijs voor nieuwkomers. Dat is het geval sinds 2007 toen de volstrekt incompetente minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk dit overliet aan de vrije markt. De Volkskrant is nu bezig de balans weer eens op te maken. Ze schetste de onmacht van de toezichthoudende instantie Blik op Werk […]