Gevonden voor

  • Troonrede

Niet alleen de Koning heeft recht op meer loon

De miljoenen hardwerkende mensen kunnen een minimumloon van 14 euro- en een loonsverhoging van 5% nog veel beter gebruiken in deze onzekere tijden.

De afgelopen maanden zagen we veel terechte waardering voor de werknemers in cruciale beroepen. Ook de Koning stond hier vorige week uitgebreid bij stil. Bij de zorgwerkers, medewerkers in het OV, politieagenten, leraren, schoonmakers en al die anderen die tijdens de lockdown door bleven werken en ons land draaiende hebben gehouden. Het zijn echter juist […]

Waarom maakte niemand bezwaar tegen troonrede in Grote Kerk?

In tijden van diversiteit en inclusie is een PKN-kerk als verzamelplaats voor de Staten-Generaal een hinderlijk anachronisme.

De naam Prinsjesdag is voor rechtgeaarde Nederlandse republikeinen nogal belast. De eerste keer dat deze dag werd gevierd, was namelijk in september 1787. Gevierd werd het herstel van de macht van de Oranjestadhouder door het leger van zijn Pruisische zwager. Duizenden patriotse tegenstanders moesten vluchten, hun huizen werden geplunderd en zelfs verwoest. Duizenden werden uit […]

“Leven we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar?”

Propagandatrucjes van een manipulatief kabinet

Als iets gunstig is voor de doelen van het kabinet, dan raakt het op onverklaarbare wijze bekend. Nare gegevens houdt je zo lang mogelijk onder de pet

Zondagmiddag bij Buitenhof was kamerlid Jesse Klaver heel netjes en integer. Hij onthield zich van commentaar op de gelekte miljoenennota want daarover mag hij tot na de troonrede niets zeggen. Anders wordt er een onderzoek naar hem gedaan. Zijn collega Ronald van Raak wond zich dan ook enorm op over dat lek. Hij voelt zich […]