Gevonden voor

  • Turkijedeal

Pompen of verzuipen: zonder samenwerking blijft het Nederlands asielbeleid onmenselijk

Nederland moet een voortrekkersrol spelen in de verbetering van het asielbeleid en kan veel meer doen dan tot nu toe getoond. Willen ze dit bereiken? Dan moeten ze hun handen ineen zien te slaan. 

Het Nederlandse asielbeleid heeft bijgedragen aan een mensonterende behandeling van asielzoekers in Europese grenslanden. 18 maart wordt het cynische jubileum van vijf jaar EU-Turkijedeal gevierd. Bezuinigingen op de IND hebben geleid tot vergrote werkdruk en gedwongen ad hoc-oplossingen met alle gevolgen van dien. Structurele verandering van het asielbeleid lijkt onhaalbaar, tenzij voorstanders van een humaan […]