Gevonden voor

  • Ursus Wehrli

Leren plannen als vaardigheid voor zelfontplooiing

Het kunnen maken van een persoonlijke dag- en weekplanning staat aan de basis van goede studieresultaten en zorgt tevens voor rust in het hoofd.

Als mens voelen we de noodzaak om onszelf op fysiek en mentaal vlak te ontwikkelen en zodoende onderdeel uit te maken van de maatschappij. De voorwaarde is hierbij wel dat de primaire behoeften allereerst op orde dienen te zijn om een verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Klinisch psycholoog Abraham Maslow rangschikte in 1943 de universele […]