Gevonden voor

  • UvA

Op de universiteit is geen plaats meer voor politieke diversiteit

Op vrijwel alle universiteiten zijn ‘diversity officers’ aangesteld die er op moeten toezien dat op de literatuurlijsten geen racistische of seksistische boeken staan

Niet alleen op het terrein van de coronabestrijding klinkt de roep om meer overheidsingrijpen en centralisatie van de besluitvorming. Die centralisatie was al veel langer gaande bij de politie en bij gemeenschappelijke regelingen van gemeentebesturen. Op de universiteiten wordt de greep van het centraal bestuur op het onderwijs en onderzoek versterkt door de centrale toewijzing […]

Witte heteroseksuele cis mannen, geef ons ruimte in debat over sociale veiligheid

Door zelf de aandacht te pakken stuurt deze groep mannen de discussie in een bepaalde richting waardoor het debat incompleet blijft

Vrijdag 19 juni jongstleden werd er een protest over sociale veiligheid georganiseerd op de Universiteit van Amsterdam naar aanleiding van een artikel in NRC. Hierin werd seksueel overschrijdend gedrag van een docent Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed geopenbaard, hij maakte namelijk opmerkingen over sperma en complimenteerde studentes met hun borsten. In de dagen na […]

Red Bull is stilletjes studieplekken aan het vermarkten

Armere studenten worden gedwongen om in de vroege ochtend zich aan te sluiten in de lange rij voor de bibliotheek om te vechten voor die steeds schaarsere openbare studieplekken

Vanwege het nijpende tekort aan studieplekken zorgt frisdrankproducent Red Bull van 24 tot 27 juni voor 800 plekken waar studenten gratis kunnen leren. Het plan klinkt als een zegen voor studenten die geen plekje kunnen vinden, maar laten we dit initiatief niet te vroeg toejuichen. Deze oplossing klinkt op korte termijn heel sympathiek, maar Red […]

Waarom Jordan Peterson gevaarlijker is dan hij lijkt

Hij vertekent het standpunt van de ander om de ander te verslaan

Afgelopen week was Jordan Peterson, de held van nieuw rechts, veel in het nieuws vanwege een omstreden bezoek aan de UvA. Door tientallen academici werd een oproep gedaan om Peterson van een kritische tegenspreker te voorzien bij zijn interview bij deze universiteit. Dit leidde tot felle tegenreacties, een deel van deze academici werd zelfs met […]

De UvA had Jordan Peterson geen rechtse ‘safe space’ moeten bieden

Conservatieve en (extreem-)rechtse figuren claimen dat hen het zwijgen wordt opgelegd, terwijl zij tegelijkertijd een gigantisch mainstream publiek bereiken met hun boodschap

Vorige week heb ik samen met tientallen UvA-academici, een brief getekend, waarin wordt gevraagd om de controversiële spreker Jordan Peterson van een kritische gespreksgenoot te voorzien bij zijn optreden aan de UvA. Een van de hoofdredenen daarvoor was de selectieve weergave die Peterson geeft van, onder andere, de huidige staat van wetenschappelijke kennis over het […]

Diversiteit moet je simpelweg niet politiseren

Kijk naar de ‘golden skirts’: alleen vrouwen die daadwerkelijk onderdeel zijn van het quotum profiteren ervan

White privilege, white fragility, white stress, eurocentrische bullshit, een man die een safe space nodig heeft, een witte man die de hoogste standaard van privileges in dit land geniet, een historicus die het bij geschiedenis moet houden, whitesplaining, mansplaining, diversiteitsplaining en ga zo maar door. Een greep uit de terminologie die naar mijn hoofd werd […]

Volgende pagina »