Gevonden voor

  • Vaccinaties

Duurt deze tweedeling nog 80 jaar?

De intentie van de overheid is wellicht goed, maar de tieners van nu leren vanuit de campagne dat het prima is om andere mensen buiten te sluiten door het hebben van geen vaccinatie

Toen ik als tiener naar school fietste, kwam ik altijd langs het buurthuis. Er hing een poster op het raam ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’. Ik besloot toen dat ik een goede opleiding zou gaan volgen en later financieel onafhankelijk zou zijn. Het is nu dertig jaar later. Nog steeds heeft die […]

Gebrek aan een open gesprek versimpelt de werkelijkheid rondom corona

Het huidige klimaat schept een beeld dat geen recht doet aan de werkelijkheid rond vaccinaties

Wel of geen vaccinatie, restaurants open of toch sluiten? Over corona en de maatregelen wordt in de media veel gediscussieerd, maar een open gesprek ontbreekt. Hierdoor versimpelen we de werkelijkheid rondom corona en plaatsen we bepaalde groepen buiten de maatschappij. ‘Iedereen is vrij om zelf de keuze te maken om gevaccineerd te worden, maar moet […]

Stop het demoniseren van de ongevaccineerden

Ongevaccineerden zijn de paria’s van onze samenleving aan het worden en ik maak me daar ernstig zorgen over

Een leider is een van de dingen die het verschil uitmaken tussen een menigte en een volk. Hij handhaaft het niveau van de individuen. Als er te weinig individuen zijn, zakt een volk omlaag tot een menigte. Deze wijze woorden schrijft Frank Herbert in zijn boek Duin, waarvan de nieuwste verfilming in het najaar in […]

Over Voltaire, de eerste vaccinaties en het gemak waarmee wilde verhalen ontstaan

Voltaire verwonderde zich over hoe mensen puisten inbrachten bij jonge kinderen om dood en verminking door de pokken te voorkomen. Dit alles zonder argwaan, massale kritiek en viruswaanzin.

De laatste tijd lees ik geregeld brieven die Voltaire schreef in de tijd dat hij in Engeland verbleef. Dat was ergens rond 1726, ongeveer tweehonderd jaar voordat mijn grootvader werd geboren. In een van die brieven schrijft Voltaire dat ze in Engeland sneetjes in de armen van kleine kinderen maken en daar een puist van […]

Volgende pagina »