Gevonden voor

  • Veehouderij

Waarom de vleestaks wél een goed idee is

Discussie over vlees mag feitelijker.

In een opiniestuk op Nieuweoogst.nl roept André Arfman, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), op tot een eerlijke discussie over de vleesconsumptie. Hij stelt dat niet altijd ‘de juiste feiten’ worden gebruikt, waardoor nu de vleestaks ‘weer’ op de agenda staat. Alternatieven Arfman vestigt de aandacht op de milieu-impact van alternatieven voor vlees. […]

Wolven veroorzaken dierenleed, maar zijn toch welkom

Dieren die er niets aan kunnen doen dat ze gemaakt zijn om enkel te kunnen overleven door andere dieren te doden, hebben evenveel recht op leven als dieren die overleven op plantaardig voedsel alleen.

Mensen die de wolf liever niet zien terugkomen in de lage landen wijzen er vaak op dat wolven andere dieren doden en daarmee verschrikkelijk dierenleed veroorzaken. Ze noemen dierenrechtenactivisten hypocriet omdat activisten wel opkomen voor dieren die door mensen worden mishandeld, maar niet voor dieren die door andere dieren worden mishandeld. Dit is een gemakzuchtige […]

De veehouderij is moreel failliet

Het maatschappelijk debat moet gaan over het fundamentelere bestaansrecht van de veehouderij. Niet over een veevoermaatregel.

De discussie over de veevoermaatregel en stikstof vernauwt het maatschappelijk debat over de veehouderij. Bert van den Berg van de Dierenbescherming trapt in de val door op die maatregel te focussen, in plaats van voor dieren op te komen (Trouw, 21 juli). Het moet gaan over de oproep van D66’er Tjeerd de Groot: halvering van […]

Vertel het eerlijke verhaal over de dieren in de veehouderij

Brechtje Wensveen was in mei betrokken bij een stalbezetting in Boxtel. Woensdag stond zij voor de rechter. Daar hield zij onderstaand betoog.

Edelachtbare, Veeboeren zeggen regelmatig: “Die mensen uit de stad, die hebben geen idee hoe het er in een stal aan toegaat. Ze moeten gewoon eens komen kijken.” Ik ben het daarmee eens. Het beeld dat veel mensen hebben van dieren in de veehouderij, klopt niet met de werkelijkheid. Er wordt door de sector, de overheid, […]

Veehouders verdienen geen respect

Er zijn veel beroepen waar we niet zonder kunnen, maar de wereld is beter af zonder veehouders.

Op de eerste landelijke actiedag van boeren op 1 oktober hield het Radio 1-programma Stand.nl een peiling: 90% van de Nederlanders bleek veel begrip te hebben voor de actievoerende boeren. De demonstrerende boeren zijn vooral veehouders: zij hebben te maken met stikstofregels. Harde acties, zoals het openbreken van de deuren van het provinciehuis in Groningen, […]

Volgende pagina »