Gevonden voor

  • Veeteelt

D66-plan halvering veestapel godsgeschenk voor boeren

Zolang er geen toekomstplannen komen voor de agrarische sector blijft het hommeles, denkt econoom en boerenzoon Hein Vrolijk.

De stikstofcrisis is nog lang niet bezworen. Deze week zagen we twee uitersten van boerenacties. In Amsterdam, op de Dam, probeerden boeren sympathie te krijgen van de burger. In Eindhoven daarentegen maakten ze veel burgers juist boos, want hun actie leidde ertoe dat de parkeergarage moeilijk bereikbaar was voor mensen die op het vliegveld moesten […]

Dit is de deal: wie boer wil blijven, blijft boer. Gegarandeerd

Er is een landbouwtransitie nodig, minstens zo ingrijpend als die op het gebied van energie.

Dit is een tijdperk van deals. Zo moet er ook een deal tot stand komen met de boeren. De extremisten van de Farmers Defence Force zijn evenwel bezig om bij de hele landbouwsector de ruiten in te gooien. Het is een fout van de andere boerenorganisaties dat zij deze kwaadaardige hindermacht niet aan de kant […]

Nederland heeft een visionaire landbouwminister nodig   

Onze boeren kunnen een sterke, vernieuwde identiteit verwerven: van de ‘nooit meer honger’-helden naar de beschermers van het klimaat

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedsel gaf begin dit jaar tijdens een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger te kennen dat het inkomen voor de boer haar gróótste zorg is. Er viel enige verontrusting te bespeuren in haar houding terwijl de minister het (grotendeels boeren-)publiek in keek. Dit tafereel riep een belangrijke vraag op: […]

Ministerie LNV en NVWA identificeren zich veel te veel met de veesector

Partijen als het ministerie van Landbouw en de NVWA, die toezicht zouden moeten houden op de veesector, blijken in werkelijkheid PR-bureaus van de vleeslobby. Zij dienen hetzelfde belang als LTO: geld verdienen aan dierenleed en natuurvernietiging.

Het rapport van IPCC over onze toekomst spreekt duidelijke taal: minder vlees. Waar de een vindt dat IPCC de negatieve effecten van veehouderij nog ernstig onderschat, klampen anderen – met name veehouders – zich vast aan een NOS-bericht van twee jaar geleden met de kop ‘Nederlandse boeren hebben laagste milieu-impact ter wereld’. Het argument is: […]