Gevonden voor

  • Veeteelt

Moment van de waarheid nadert voor Timmermans’ Farm to Fork-strategie

Tijdens de onderhandelingen tussen Commissie, Parlement en Raad deze week zou de toch al beschadigde geloofwaardigheid van de EU-voedselambities wel eens de doodsteek kunnen krijgen

Deze week besluit de EU over een controversieel voorstel dat de marketing van plantaardige zuivelproducten ernstig zou beperken. Hoewel de uitkomst nog onzeker is, is al duidelijk dat het hier om meer gaat dan havermelk: de geloofwaardigheid van de EU en haar duurzame voedselambities staan op het spel. In zijn Farm to Fork-strategie riep Eurocommissaris […]

Het klimaatprobleem ligt ook op ons bord

Een serieus klimaatbeleid is niet mogelijk zonder hard in te grijpen in het immense aantal gehouden dieren in Nederland. Alleen dat geeft ons recht van spreken

Vandaag begint de Klimaattop van Joe Biden, waaraan Nederland niet mag meedoen, zelfs niet voor spek en bonen. Terwijl het Nederlandse beleid van grote invloed is. We zijn na de Verenigde Staten de grootste exporteur van agrarische goederen met een immense impact op het klimaat. Omdat de 640 miljoen dieren die we jaarlijks in Nederland […]

Kabinet: biedt peelboeren nieuw perspectief en rechten voor rechten

We hebben te veel dieren en navenant domweg te weinig grond. Grondgebonden veehouderij in deze aantallen is niet realistisch. De veestapel moet dus krimpen. Grootschalig uitkopen kunnen we ons echter niet veroorloven

Door: Frank van den Dungen en Geert Verstegen, Brabants Burgerplatform Het vorige kabinet omarmde de visie op circulaire landbouw. Het verhaal kreeg bijval. Maar er werden geen stappen gezet om het in gang te zetten. Tegelijkertijd bleef het kabinet ook zweren bij technologische innovatie als hét middel dat de intensieve veehouderij zou genezen van alle […]

Kies een ander voedselsysteem na corona

De coronacrisis heeft laten zien dat regeringen, wetenschap en bedrijven snel kunnen handelen als de nood hoog. Het is zaak dat de grote problemen van deze tijd nu met dezelfde urgentie worden aangepakt

Nu de vaccinatie is begonnen, komt het einde van de coronapandemie in zicht en kunnen we de aandacht richten op die andere grote crises die de wereld bedreigen. Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg en gezond voedsel is voor de groeiende wereldbevolking? Hoe stoppen we de opwarming van de aarde en de teloorgang van […]

Nederland draagt door uitlevering varkens aan China bij aan volgende pandemie

Een klein berichtje in de krant is exemplarisch voor de waanzin van deze tijd waarin de wereld getroffen is door een pandemie, een virus dat wordt overgedragen van dier op andere dieren, waaronder de mens. En waar dieren die dicht op elkaar leven een extra risicofactor zijn.

In het Chinese Nanyang wordt de grootste varkensstal ter wereld gebouwd. Er moeten straks 84.000(!) moederzeugen met hun biggetjes gehuisvest worden. Dat wil zeggen dat er op een willekeurig moment zo’n 900.000 dieren in deze stal zijn. Jaarlijks zullen 2,1 miljoen varkens afkomstig uit dit éne bedrijf worden geslacht voor de consumptie van hun vlees. […]

D66-plan halvering veestapel godsgeschenk voor boeren

Zolang er geen toekomstplannen komen voor de agrarische sector blijft het hommeles, denkt econoom en boerenzoon Hein Vrolijk.

De stikstofcrisis is nog lang niet bezworen. Deze week zagen we twee uitersten van boerenacties. In Amsterdam, op de Dam, probeerden boeren sympathie te krijgen van de burger. In Eindhoven daarentegen maakten ze veel burgers juist boos, want hun actie leidde ertoe dat de parkeergarage moeilijk bereikbaar was voor mensen die op het vliegveld moesten […]

Dit is de deal: wie boer wil blijven, blijft boer. Gegarandeerd

Er is een landbouwtransitie nodig, minstens zo ingrijpend als die op het gebied van energie.

Dit is een tijdperk van deals. Zo moet er ook een deal tot stand komen met de boeren. De extremisten van de Farmers Defence Force zijn evenwel bezig om bij de hele landbouwsector de ruiten in te gooien. Het is een fout van de andere boerenorganisaties dat zij deze kwaadaardige hindermacht niet aan de kant […]

Volgende pagina »