Gevonden voor

  • Verenigde Naties

Eindelijk: gratis geld omarmd door de VN

Een minuut leestijd: Ik heb sinds kort een basisinkomen (AOW) en ik zou graag pleiten voor verlaging van de AOW-leeftijd naar 18 jaar.

Het basisinkomen wint terrein. De VN heeft gisteren een plan gepresenteerd om voor 2,7 miljard van de allerarmsten, een basisinkomen beschikbaar te maken. Het fenomeen werd al in de zeventiger jaren in de VS bijna ingevoerd door president Nixon. De gedachte sneuvelde door de opkomst van het neoliberalisme. Maar deze eeuw ontstond er door de […]

Ik wil m’n toekomst terug!

De huidige coronacrisis die de wereld in een verlammende greep heeft, is nog maar beperkt te noemen vergeleken met de gevolgen van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis.

Het komt niet vaak voor dat een minister-president oproept tot revolutie, verandering van onderaf, maar midden in de coronacrisis was het in ons land toch het geval. Geen oproep om het Catshuis of het Binnenhof te bestormen, de minister-president dacht meer aan “ga het schoolhoofd in de weg zitten, of verander iets in je buurthuis […]

We nemen afscheid van het jaar 2019

Voor een perspectiefvol 2020 kunnen we de activistische jongeren als voorbeeld nemen en steun aan hun acties op de agenda zetten, meer dan tot nu toe het geval is

Ja, de wereld is in verwarring. Ja, de wereldleiders lijken daarbij minder coöperatief. De VN-klimaattop in Madrid aan het einde van dit jaar was bijna een totale mislukking. Spanningen blijven aanhouden of treden opnieuw op in het Midden-Oosten, Kashmir en in de relatie China-India. Naast het bekende woord ‘handelsoorlog’ dreigt een nieuwe categorie te ontstaan: […]

Volgende pagina »