Gevonden voor

  • Verkiezingen

Nu Nederland zo dicht bij de afgrond staat moeten burgers het recht krijgen op nieuwe verkiezingen

Los gewoon met een reddingshelikopter de huidige bemanning af, inclusief de kapitein en breng een andere competente bemanning met ervaring in zwaar weer aan boord.

De huidige staat van de Nederlandse samenleving op bijna alle terreinen is zo allerbelabberdst slecht dat burgers het recht moeten krijgen om opnieuw naar de stembus te gaan. Dat recht hebben ze nu niet vanwege wet- en regelgeving. Daardoor blijven burgers afhankelijk van het politieke theater in den Haag waar een meerderheid in de Tweede […]

Niemand heeft belang bij nieuwe verkiezingen

De enige van de zes onderhandelende partijen voor wie een stembusgang verschil zou uitmaken is het CDA

Als er over drie maanden nog geen regering zit, heeft het volk er recht op opnieuw zijn politieke voorkeur te bepalen, vindt Frans Weisglas. ‘Uiterlijk begin oktober zou het nieuwe kabinet op het bordes van Huis ten Bosch moeten staan’, schrijft hij in de Volkskrant. ‘Als dat niet lukt, hebben de verantwoordelijke politici gefaald. En […]

Per brief stemmen maakt de verkiezingen voor iedereen veilig

Een evenement van deze omvang zal voor een aantal landgenoten een dodelijke vergissing kunnen blijken

De zorg over het laten doorgaan van de verkiezingen voor de Tweede Kamer groeit en steeds meer burgemeesters willen het risico niet nemen. Vrijwilligers worden bang. Maar voor kwetsbare kiezers wordt de gang naar het stemlokaal ook een angstige deelname aan het grootste evenement van dit voorjaar. En dat terwijl alle andere evenementen verboden zijn […]

Project Thorbecke: haal en breng de stembiljetten bij de kiezers thuis

Op verkiezingsdag belt laten we zeggen tussen 09.00 en 11.00 uur iemand van de gemeente aan die het stembiljet op vertoon van een geldig identiteitsbewijs met enveloppe aan de kiesgerechtigde persoonlijk in handen geeft, desnoods in de slaapkamer.

De corona-maatregelen maken het voor velen lastig om in maart naar het stembureau te gaan. Daarom wil Minister Ollongren maatregelen treffen: burgers van zeventig jaar en ouder stemmen per post. Kiezers mogen op hun naam in plaats van twee, drie volmachten laten uitschrijven. De Kiesraad is over deze voorstellen uitermate kritisch. Ze bieden gelegenheid tot […]

Volgende pagina »