Gevonden voor

  • Verkiezingsdebat

RTL debat was beschamende vertoning

Vijf kletsmeiers en een politieke saboteur

1,8 miljoen mensen hebben zondagavond naar het lijsttrekkersdebat op RTL4 gekeken. Ze hadden zich die moeite kunnen besparen. De deelnemers kibbelden over tamelijk abstracte zaken, met Geert Wilders als ontregelaar in de zijlijn. Hij liet zijn ware aard zien in een confrontatie met de in Winterswijk geboren couscouskoningin Nadia Zerouali, die de PVV haar kiesrecht […]

Bezuinigingen zijn onontkoombaar

Iedere burger heeft er recht op dat politici stoppen om hun kiezers zand in de ogen te strooien.

In de komende verkiezingsdebatten promoten alle politieke partijen hun standpunten wat er in Nederland beter kan en anders moet. Vergezichten waar een gemiddelde kiezer graag van wil weten hoe realistisch en haalbaar die plannen zijn. Alle partijprogramma’s worden doorgerekend of ze financieel consistent en uitvoerbaar zijn. Dat geeft iets meer inzicht in de financiële gevolgen […]

Baudet en Rutte getuigden allebei van naïviteit en een diep provincialisme

'Ze ontweken elke verantwoordelijkheid voor de grote wereldproblemen. "Als wij er maar geen last van hebben. Ze bekijken het maar." Dat was beider motto.'

Er is de laatste dagen nogal wat kritiek uitgeoefend op het debat tussen Thierry Baudet en Mark Rutte. Ze zijn geen van beiden kandidaat voor het Europees Parlement. Een verbale botsing tussen rechts en uiterst rechts is niet representatief voor het Nederlandse politieke krachtenveld. Dat snijdt in dit geval allemaal geen hout. De premier en […]

Houd toch op met die debatten

Het gaat er niet om wat kandidaten beloven maar wat je van ze kunt verwachten

Onwillekeurig wordt er vanuit gegaan dat de zwevende kiezer iets opschiet met tv-debatten tussen lijsttrekkers. De recensies van het gebodene zijn dan ook niet van de lucht. Wie kwam er zondagavond bij RTL4 als beste uit de bus? Was Marianne Thieme niet te zenuwachtig om echt te schitteren? Slaagde Rutte er wel in om uit […]