Gevonden voor

  • Verpakkingentaks

Jesse Klaver, pleur je problemen niet bij de burgers in de tuin

"Probeer de burger niet via belastingheffing tot gezond gedrag te bewegen, want dan zullen het alleen de hogere middenklassen en de rijken zijn die zich hieraan kunnen onttrekken en tegelijkertijd de staf breken over de linksgekkies met hun dwingelandij."

Als de geruchten waar zijn, is CDA-leider Sybrand Buma bezig om GroenLinks van een wisse ondergang te redden. Hij zet zijn medeonderhandelaars de voet dwars als zij akkoord willen gaan met voorstellen van Jesse Klaver voor een vleestaks of hoge heffingen op verpakkingsmaterialen. Mark Rutte zou daarentegen wel bereid zijn tot dergelijke maatregelen. Geen wonder: […]