Gevonden voor

  • Verzorgingsstaat

Breng barmhartigheid en de menselijke maat terug bij de overheid

Met plaatsvervangende schaamte vraag ik mij af hoe wij het zover hebben kunnen laten komen

De kindertoeslagaffaire en in het kielzog de bijstandsboete legt genadeloos de kwetsbaarheid van onze ‘verzorgingsstaat’ bloot. Het is zelfs de vraag of deze de naam nog mag dragen? Alle betrokkenen, van kabinet tot regering (met de commissie Van Dam), van Openbaar Ministerie tot de Raad van State buigen zich het hoofd over deze dramatische zaken. […]

PvdA-spijtoptant in de twintiger jaren

Korte column: Komt het nou toch nog goed met de PvdA? Nadat ze decennialang (mede) actief zijn geweest om de sociale verzorgingsstaat de nek om te draaien lijkt er een kentering gaande.

Van die verzorgingsstaat is inmiddels weinig over. De ziektewet is van een solidair programma overgeheveld naar de werkgever met alle nare sociale gevolgen van dien. De weduwe- en wezenwet is stilletjes opgeheven (ik herinner me nog een simpele brief die dat zonder enige toelichting aankondigde). De WW is er zwaar op achteruitgegaan. Honderdduizenden werknemers zijn […]

Maak je in de zorg geen winst, dan kan je barsten

De zorg is een markt geworden, maar wat niet failliet mag gaan, hoort niet op de markt

Op verschillende plaatsen in Nederland staan jeugdzorg-instellingen op omvallen. Daar waar dat nog niet het geval is, zoeken gemeenten naar andere potjes om tekorten te kunnen betalen door bijvoorbeeld de belasting te verhogen. De prijs wordt wederom bij de inwoners gelegd. Best gek toch, we betalen met z’n allen al belastinggeld voor onze zorg. Is […]

Verzekering voor zzp’ers: angst verlamt de regering

Keuzevrijheid werkt dus niet in een markt waarin opdrachtgevers niet willen betalen voor de verzekeringskosten die zzp'ers moeten maken

De linkse oppositie wil dat er een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid komt voor zzp’ers. Daar hebben ze gelijk in. Om veel redenen. Maar wat doet de regering? Weer helemaal niets. Omdat ze bang zijn voor een neoliberale minderheid. Er zijn drie redenen waarom zzp’ers weer gewoon verzekerd moeten zijn. Zoals dat vroeger was en zoals […]

De publieke sector is de drager van de beschaving

De verzorgingsstaat is de historische uitkomst van hoe het kapitalisme zich in de twintigste eeuw ontwikkelde

De overheid heeft zich terug­getrokken om plaats te maken voor de markt, de verzorgingsstaat is vervangen door een waarborgstaat en kapitaal is versterkt ten koste van arbeid. Het is geen onschuldige verschuiving, maar een ideologisch gemotiveerde aanval op de beschaving. De neoliberale revolutie in Nederland begon onder Lubbers en kwam pas echt tot wasdom onder […]