Gevonden voor

  • Viruswaarheid

Juridisch uitspelen Viruswaarheid moet ook linkse mensen zorgen baren

Of het kabinet invloed heeft uitgeoefend om tot een snel, voor zijn positie positief oordeel te komen, zullen we waarschijnlijk nooit weten

Corona is een ernstig virus waarvan de wereldbevolking voorlopig niet verlost lijkt te zijn. Vooral de vele mutaties die de laatste weken opdoemden en de vraag in welke mate de bestaande vaccins hiertegen bescherming bieden, maakt deze bedreiging des te serieuzer. De maatregelen die door tal van regeringen en ook het Nederlandse kabinet genomen worden […]