Gevonden voor

  • Vliegen

Waar blijft die aanmoediging tot duurzamer gedrag vanuit de politiek?

Wie moet straks de blikjes naar een inzamelpunt brengen? De burger, toch?

In de politiek ziet men gelukkig steeds meer in dat klimaatactie niet kan uitblijven. In 2015 heeft ons land het Akkoord van Parijs ondertekend. Vervolgens is er in Nederland ook een Klimaatwet en een nationaal Klimaatakkoord opgetuigd. Om de doelstellingen uit deze akkoorden te behalen is – mijns inziens – niet alleen inzet van de […]

Volgende pagina »