Gevonden voor

  • Voedselracisme

Voedselracisme steekt de kop op

Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of je zuster te verwijderen

Naarmate de coronacrisis voortschrijdt, zien wij steeds meer blijken van voedselracisme. Wij weten: het virus is overgesprongen van dier naar mens. We geven vervolgens de schuld  aan vreemde volkeren omdat die in onze ogen enge en smerige dingen eten. Dan kan het om soorten gaan maar net zo goed om ingrediënten. Zo moeten de Chinezen […]