Gevonden voor

  • Volkshuisvesting

Stop de woonongelijkheid

Vanuit het buitenland wordt terecht vaak met argwaan gekeken naar dit piramidespel. Het is olie gieten op een uitslaande brand

Daniel Koerhuis van de VVD laat iedere keer de waarheid van Jan Schaeffer zien: In gelul kan je niet wonen. Het huidig PvdA-verkiezingsprogramma is mede door mijn inbreng veel linkser geworden, maar gedurfde ideeën ontbreken. Zo wordt er niets gedaan aan de enorme ongelijkheid tussen woningbezitters en huurders. Woningbezitters bezitten dertien maal zoveel als huurders, […]

Bescherm onze volkshuisvesting tegen de markt

Vorig jaar was de hoogste huurstijging sinds 6 jaar. Feest voor de huisjesmelker. En ondertussen stijgen de huizenprijzen en de huren nóg verder

Een 23-jarige die nog thuis woont, omdat woonruimte onbetaalbaar is. Ouders die scheiden maar noodgedwongen samen moeten blijven wonen, omdat ze geen ander huis kunnen vinden. Als er een huis te koop wordt aangeboden, dan vissen zij achter het net, omdat ze niet op kunnen bieden tegen de hoge bedragen die beleggers bieden. Het is […]

Waarom krijgen asielgerechtigden voorrang op de woningmarkt?

Er is geen enkele reden asielgerechtigden van de huisvestingsproblematiek te vrijwaren. Ze is momenteel onverbrekelijk verbonden met het Nederlanderschap.

Sinds een kleine twee jaar wordt het Centraal Orgaan Asielzoekers geleid door Milo Schoenmaker, voormalig burgemeester van Gouda. De man is lid van de VVD en je weet dat je van iemand op zo’n functie dan krankzinnige dingen kunt verwachten. Schoenmaker stelt niet teleur. Donderdag stelde hij in de Volkskrant voor, in zijn momenteel bij […]

Verlos Vestia en haar huurders van de last op de schouders

Als gevolg van een herzien verbeterplan en landelijke regels vanuit het Waarborgfonds Sociale Woningbouw moest Vestia noodgedwongen veel nieuwbouwprojecten stopzetten

Als ergens de woningnood hoog is, dan is dat in de Zuidelijke Randstad. 10 miljard is het acute tekort om te kunnen doen wat minimaal nodig is: voor onderhoud, verduurzaming en vernieuwing van de woningvoorraad. Een belangrijke reden voor de stagnatie is dat woningcorporatie Vestia tegen grote beperkingen aanloopt. De gevolgen van de derivatenproblematiek van […]

Stel het recht op huisvesting centraal bij aanpakken dakloosheid

De scherpe toename in dakloosheid en de coronacrisis leggen genadeloos bloot dat de aanpak momenteel hopeloos faalt. Een andere aanpak is nodig.

Door: Cody Hochstenbach en Jan de Vries Al geruime tijd voltrekt zich een dramatische ontwikkeling in Nederland: het aantal dakloze mensen neemt schrikbarend toe. Deze maatschappelijke ramp is verantwoordelijk voor ontelbaar individueel leed. Het schendt het recht op huisvesting, en sluit mensen uit van deze universele basisbehoefte. Eenmaal dakloos heb je nauwelijks toegang tot rechten, […]

Dakloos word je vlak na je geboorte

We moeten voorkomen én genezen en daarvoor moeten we naastenzorg terugbrengen als pijler in de samenleving.

Afgelopen dinsdag bracht de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) een gevraagd advies uit aan staatssecretaris Paul Blokhuis over een structureel andere aanpak voor het terugdringen van dakloosheid in Nederland. Belangrijk want het aantal daklozen verdubbelde de afgelopen tien jaar naar bijna 40.000. Niemand wordt ‘ineens’ dakloos, stelt de Raad. Aan dakloosheid gaat vaak een […]

Wij worden uitgewoond

Wij worden uitgewoond door de woningmarkt en we zijn het zat. We eisen dat de politiek komt met een nieuwe visie op volkshuisvesting.

Het kabinetsbeleid van de afgelopen 30 jaar heeft de volkshuisvesting kapotgemaakt. Als je veel geld hebt, kun je op de woningmarkt slapend nog veel rijker worden. Als je weinig geld hebt, ben je overgeleverd aan de grillen van je huisbaas of de makelaar, als je überhaupt al woonruimte kunt vinden. Het woonbeleid van de afgelopen […]

Politiek moet de zelf gecreëerde wooncrisis oplossen

Het is hoog tijd dat de regering zorg gaat dragen voor het oplossen van de wooncrisis. Zo veel van de huidige problemen komen door de overheid die het wonen aan de markt liet, en de volkshuisvesting soms zelfs moedwillig in de weg zat.

Jarenlang zagen we woningnood als iets uit het verleden. Na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van woningnood. Veel huizen waren in de oorlog vernietigd of beschadigd. Tegelijkertijd steeg de vraag naar huisvesting razendsnel door de naoorlogse babyboom. Dus was het wachten op extra woningen. Maar door het gebrek aan materialen duurde het een tijd […]

Volgende pagina »