Gevonden voor

  • Vrij Links

De vage verwijten van Vrij Links

Zolang Vrij Links de vrijzinnige boodschap alleen maar urgentie kan geven door zich te richten op een denkbeeldige vijand moet men ook niet verbaasd zijn dat ze soms worden gezien als echo van extreemrechts

Toen in 2018 Vrij Links het levenslicht zag middels een spraakmakend manifest van de initiatiefnemers wist ik eigenlijk niet zou goed wat ik er van moest vinden. De eerste en meest beklijvende gedachte die ik toen had was dat het vooral een beetje een overbodig initiatief was. Inmiddels heb ik wat meer bedenkingen. Met de […]

Gebruikswaarschuwing bij Vrij Links

De fout die Vrij Links maakt, is haar definitie van vrijheid opleggen aan anderen

Er bestaat geen term die zich zo gewillig laat misbruiken als de term vrijheid, en dat komt omdat het woord een contradictio in terminis is. Vrijheid laat zich misschien het best illustreren in een restaurant, waar je in vrijheid een keuze maakt tussen de gerechten. Als je voor gerookte zalm kiest, sluit je de biefstuk […]

Ter verdediging van Vrij Links

Wie in linkse hoek kan nou tegen de ideeën die gepresenteerd werden in dit manifest zijn? Nou, een heleboel mensen, zo bleek.

Vorige maand werd in De Balie het Manifest voor Vrij Links, dat kort daarvoor in De Volkskrant was verschenen, gepresenteerd. Het was een pittig debat, over een interessant manifest. Het manifest was opgesteld door schrijver Asis Aynan, actricie Femke Lagerveld, filmmaker Eddy Terstall en oud PvdA-Kamerlid Keklik Yücel. In het manifest pleitten de auteurs voor […]

Vrij Links speelt vals bij het publieke debat

Wie de migranten verdedigt wil niet de migranten tegen het vrije debat beschermen. Hij of zij raakt opgefokt doordat veel (islam)critici debatteren met leugens en halve waarheden

Vier auteurs pleitten in een manifest voor een terugkeer naar de wortels van links, in de Volkskrant van 18 mei. Hun namen: Asis Aynan, Femke Lakerveld, Eddy Terstall en Keklik Yücel. Er staan echter twee grote leugens in hun manifest. Zij schrijven: Een open maatschappij staat of valt met de aanwezigheid van het vrije woord. […]

Links gelooft in vrijheid

Je hoeft katholieke scholen niet af te schaffen om de macht van de paus te breken, leerden we in Nederland

Het prettige aan het manifest Vrij Links van Asis Aynan, Femke Lakerveld, Eddy Terstall en Keklik Yücel is dat ze het vrijheidsstreven van links benadrukken. Te vaak wordt het begrip vrijheid door rechts gekaapt. Denk alleen maar aan de partijnaam van Wilders. Jammer daarom dat het manifest zich louter richt op het afpakken van vrijheden. […]

In Nederland wilde “Links” altijd ruimte aan de godsdienst geven

Dat allerlei domoren dit gelijk stellen met vrij baan geven aan de sharia, veelwijverij en kindhuwelijken, moet dan maar op de koop toe worden genomen

Het manifest “Vrij Links” van Asis Aynan, Femke Lakerveld, Eddy Terstall en Keklik Yücel blijft de gemoederen in beweging brengen. Niet bij PvdA, Groen Links of SP, want daar gaat men schouderophalend aan dit staaltje van denkwerk voorbij. Nee, juist in de rechterhoek worden de opstellers op het schild geheven. Afgelopen dinsdag werden zij in […]

Vrij Slinks

Wat maakt hun manifest nou vrij links, in tegenstelling tot de vrij rechtse anti-islam politiek van Cliteur, Hirsi Ali en Fortuyn?

Ik was gisteravond uitgenodigd om kritiek te komen leveren op een manifest met de titel Vrij Links. De auteurs van het manifest – Asis Aynan, Eddy Terstall, Keklik Yücel, Femke Lakerveld – hielden een pleidooi voor het secularisme, en stelden dat links terug moest naar haar progressieve, seculiere en vrijzinnige wortels. Ze bepleiten een ‘neutraal […]

‘Vrij Links’ is vooral Bang Links

Het is een mooie geloofsbelijdenis van Asis Aynan, Femke Lakerveld, Eddy Terstall en Keklik Yücel in de Volkskrant van 18 mei. Maar hoe reëel is het gevaar waartegen zij strijden met hun manifest ‘Vrij Links’?

“Een open maatschappij staat of valt met de aanwezigheid van het vrije woord,” schrijft het viertal. “Nederland is al eeuwen een land waarin een wereldbeeld geschokt of uitgedaagd mocht worden en dat heeft een unieke, vrije samenleving opgeleverd. Wat voor de één een belediging is, kan voor de ander een nieuwe observatie of een analyse […]