Gevonden voor

  • Vrije lezing

Van een dubbeltje naar een kwartje

Vrije lezing: Verheffing gebeurt niet bij toverslag

In de wereldliteratuur zijn er veel verhalen over kinderen die als dubbeltje worden geboren, en uiteindelijk tot kwartje worden. Remi (uit Alleen op de Wereld), Oliver Twist en Annie zijn sprekende voorbeelden. Maar een veel mooier, inhoudelijker verhaal wordt in het oer-Nederlandse ‘Ciske de Rat’ verteld.

Waarin gelooft een humanist?

Vrijheid is niet vanzelfsprekend; vrijheid vraagt vereniging

In 1946 richtte Jaap van Praag het Humanistisch Verbond op. Dat was hard nodig, want de zogenaamde ‘buitenkerkelijken’ werden achtergesteld. Hoewel dat in het Nederland van nu op papier anders is, zijn er nog steeds problemen. Maar ook om andere redenen is humanisme is nog steeds hard nodig. Vrijheid is niet vanzelfsprekend; vrijheid vraagt vereniging. […]