Gevonden voor

  • Vrijheid van godsdienst

Neem uitzondering op vrijheid van godsdienst eindelijk serieus

In de praktijk zien we de laatste tijd steeds meer hoe een beroep op de vrijheid van godsdienst wordt misbruikt om boven de wet te staan en allerlei onacceptabel gedrag goed te praten

Bij maatschappijleer leer ik mijn leerlingen ieder jaar dat grondrechten de cruciale zinsnede ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’ bevatten. Hierdoor worden je grondrechten beschermd tegen inmenging van anderen en de overheid, maar ook beperkt wanneer ze andere rechten aantasten. De jongens van Rundfunk leggen dat uit met het volgende voorbeeld: je hebt het recht […]

Vrijheid van godsdienst is niet onvoorwaardelijk

Wanneer de gerede verdenking bestaat dat er in een gebedsruimte strafbare handelingen plaatsvinden, kan de politie gewoon naar binnen. Grapperhaus is een jurist dus hij weet dit dondersgoed

Veel hoon was er voor de orthodoxe gereformeerden die het dringend advies van minister Grapperhaus – maximaal dertig bezoekers in kerken en niet zingen – negeerden. Het andere uiterste zagen we ook, orthodoxe columnisten als Rosanne Hertzberger die stelden, om met Orwell te spreken, ‘dat religieuze dieren meer gelijk zijn dan niet-religieuze’. Naar eigen zeggen […]

Een Bacchanaal valt onder de vrijheid van godsdienst

Laten wij op hen drinken en niettemin een recht pad naar de hemel vinden!

In NRC neemt Rosanne Hertzberger, microbioloog, het op voor de Staphorster variant van de kerkgang. Corona-dreiging of niet, je gaat met honderden tegelijk onder de preekstoel zitten omdat, aldus de Sliedrechter dominee Arie Huijser, een onlinedienst geen vervanging kan zijn voor het samenkomen met de gemeente in Gods huis. “Nooit toegeeflijk zijn als het om […]