Gevonden voor

  • VVD

Stef Blok en de irrationaliteit van de vrouw

Door het vasthouden aan stereotype beelden van vrouwelijke kwaliteiten worden vrouwen uitgesloten. Mannen die zichzelf verheffen tot de ‘rationele’ standaard houden zo een seksistische hiërarchie in stand

Wat waardeert Stef Blok in vrouwen? Dit vroeg de Volkskrant in een interview met de VVD-prominent en voormalig minister van Veiligheid en Justitie afgelopen week. Het antwoord van Blok: Het idee dat vrouwen de irrationele tegenhanger zijn van de rationele man doet het al eeuwen goed, vooral onder mannen. Dat de ideeën over kwaliteiten van […]

Harige Harry en de VVD visie op Cultuur

Het besef dat kunst en cultuur uiteindelijk door auteurs en artiesten wordt vervaardigd en dat dat geen veredelde hobby moet worden, lijkt kamerbreed ingedaald te zijn

Afgelopen dinsdag werd in Den Haag de Arbeidsmarktagenda Cultuur aangeboden aan de nieuwe Minister van Cultuur. Een uitgebreide agenda om de inkomenspositie van auteurs en artiesten te verbeteren. De gloednieuwe minister, Ingrid Van Engelshoven, reageerde met herhaling van haar belofte, een dag eerder aan de Tweede Kamer, om in februari met een eigen plan van […]

Dijkhoff volgt Zijlstra op, wordt nieuwe VVD-fractievoorzitter

Halbe Zijlstra op kruistocht voor zijn Avondland

De VVD heeft de mond vol van vrijheid en verlichting, maar wil Nederland in een totalitaire staat veranderen

Na het lezen van het AD-stuk over Halbe Zijlstra wist ik het: hij is een epigoon van Oswald Spengler: BUPO is het ‘Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten’ en EVRM is ‘Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’, twee van de belangrijkste mensenrechtenverdragen. Let op: er zijn afspraken in het regeerakkoord om verdragen af […]

Volgende pagina »