Gevonden voor

  • Wanbestuur

Nepnieuws, zondebokken en andere bliksemafleiders

Wanneer je geschoren wordt, moet je stilzitten, zo wil een spreekwoord. Het opdoen van vernederende ervaringen is dikwijls juist gediend met bewegen.

Missers, wantoestanden, bedrog en ander falen in publieke en private organisaties worden meestal zo lang mogelijk geheimgehouden. Onder druk van (dreigende) openbaring en vernedering gaan individuen, groepen, organisaties, zelfs een samenleving in haar geheel tot actie over. Vernederende afwijzing en de angst ervoor noemen we ‘schaamte’. Welke opties staan ter beschikking? Media Het beschamen – […]

De slager die eigen vlees keurt moet in onderwijs direct afgeschaft worden

Minister vindt klankbordfunctie boven toezicht houden stellen geen probleem

Bij de onderwijsinspectie gemelde signalen over misstanden in het onderwijs worden vaak in het geheel niet of veel te laat door de overheid opgepakt, door een volstrekt misplaatst vertrouwen in de topleiding van onderwijsinstellingen. De VMBO diploma affaire is echter niet de enige zaak die dat glashelder aantoont. Ook recent gepubliceerd onderzoek onder vertrouwenspersonen integriteitskwesties […]

Met twee maten meten typisch voor het ontslagrecht in het onderwijs

Zaak Postema staat niet op zichzelf; bestuurders in onderwijs ontspringen vaak de dans

Bij iedere onderwijsinstelling heeft de bestuurder als werknemer te maken met de raad van toezicht als formele werkgever. Terwijl de bestuurder weer de formele werkgever is van het overige personeel van een onderwijsinstelling. Het ontslagrecht is voor bestuurders en het andere personeel wel hetzelfde geregeld via het Burgerlijk Wetboek. Alleen de toepassing ervan kan aanzienlijk […]