Gevonden voor

  • Washington DC

Geweld in Washington is ‘wake-up call’ voor dreiging populisme

Als er een ‘anti-stemming’ wordt gekweekt tegen de media, de overheid, de medische wetenschap en de rechters, speel je gewelddadige groepen in de kaart

Naast het populisme als aanjager van het geweld in Washington kan ook het complotdenken worden genoemd. Die twee zijn immers niet geheel los van elkaar te zien. Mijn aanvankelijke titel voor dit artikel luidde dan ook: Het complotdenken als dreiging? Hoezo, hoor ik iemand zeggen, denken is toch vrij? Jazeker, zoals we ook meningen mogen hebben. Maar […]