Gevonden voor

  • Waterschappen

Waarom muskusratten doden als het niet hoeft?

'Welhaast triomfantelijk wordt een rijtje aan cijfers opgesomd om de lezer ervan te overtuigen dat het doden van deze dieren noodzakelijk zou zijn'

Door Dana van der Kraan en Cynthia Pallandt De afgelopen periode zijn diverse krantenartikelen in den lande verschenen die ingingen op de landelijke ‘problematiek’ rondom muskusratten. Wellicht heeft u hier iets van meegekregen. Op 30 juli jongstleden verscheen in de Telegraaf een artikel ‘Allemaal opratten!’ waarin een bestrijder en een woordvoerder van een waterschap uitlegden […]

Zijn kieswijzers eindelijk volwassen?

Die mooie beloften van politici kunnen wij nu zelf toetsen, voor we onze stem uitbrengen.

Het kan niemand de afgelopen weken ontgaan zijn dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten naderen. Politici wapperden met mooie beloften en de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de agro-industrie betoogden met klem en in koor dat de Nederlandse economie in een diep dal zou geraken wanneer zij belasting op CO2-uitstoot gingen betalen. Erger dan […]

Maak het redden van boerenlandvogels top verkiezingsthema

Vogels kunnen zich slechts beperkt aanpassen aan hoe wij de wereld inrichten. Maar wij kunnen ze daarentegen wel de ruimte geven

Vogels zijn grenzeloos en staan voor vrijheid; een veel gebezigde kreet maar eigenlijk flauwekul. Vogels houden zich niet aan ónze grenzen. Maar ze zitten tegelijkertijd behoorlijk vast in hun eigen, door de evolutie getrokken grenzen. De boerenzwaluw die in onze ogen zo vrolijk vliegt, maakt zijn monstertocht naar Afrika natuurlijk niet uit vrije wil. De […]