Gevonden voor

  • Werk

Kabinet hakt knoop eindelijk door: 80 procent postbezorgers krijgt per 1 januari contract

De Roze Titanic

Hoe we met de bedrijvenboten in de Amsterdamse Pride wegzinken in het koude water van steeds verslechterende werkzekerheid.

Er komt steeds meer kritiek op de deelname van bedrijven in de Nederlandse Pride vieringen. Zowel de voorstanders als sommige van de critici lijken elkaar echter gevonden te hebben in de opvatting dat bedrijven, om mee te mogen varen, op z’n minst een beleid zouden moeten voeren dat bijdraagt aan LGBTIQ+ acceptatie op de werkvloer. […]

Overwerk levert bedrijven miljarden op

Overheid houdt zich niet aan eigen regels voor inhuur extern personeel

Uitbuiting op Nederlandse scheepswerven: lassen voor 1€ per uur

Volgende pagina »