Gevonden voor

  • Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Geheime diensten houden zich (alweer) niet aan de wet

Uit een nieuw rapport blijkt dat de geheime diensten te makkelijk informatie weggeven aan het buitenland en zich daarbij niet laten controleren door de minister en de toezichthouders. Een gevaarlijke situatie waar een oplossing voor moet komen.

Onze geheime diensten wisselen regelmatig gegevens uit met geheime diensten in het buitenland. Bits of Freedom vindt dat de diensten altijd moeten weten wat ze uitwisselen. Dit was één van vijf verbeterpunten die wij voorstelden voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Waarom? Omdat de diensten als taak hebben ons te beschermen en […]