Gevonden voor

  • Wij Zijn Hier

Vluchtelingen Wij Zijn Hier hebben onze solidariteit nodig

Sinds 2012 voeren de ongedocumenteerde vluchtelingen van Wij Zijn Hier actie tegen het onmenselijke Nederlandse asielbeleid. De afgelopen weken zijn zij het richtpunt geworden van een extreem-rechtse hetze. Solidariteit vanuit links is essentieel

Op 18 maart demonstreerden ruim drieduizend mensen in Amsterdam onder de leus ‘geen racisme in de raden’. Het strijdbare protest bracht antiracisten, migrantengemeenschappen en de basis van linkse partijen samen. Een maand en drie zetels voor Forum voor Democratie verder, zien we hoe het zelfvertrouwen van extreem-rechts in Amsterdam is gegroeid. De kraak van een […]