Gevonden voor

  • Willie Dille

Het is smeerlapperij om de dood van Willie Dille politiek te gebruiken

Het is de vraag of wij mee moeten gaan in het politiseren van haar levenseinde

Over de doden niets dan goeds. Aan het PVV-raadslid Willie Dille zijn de afgelopen dagen dan ook veel waarderende woorden gewijd. Zij werd geportretteerd als een onvermoeibaar strijdster voor een zaak die haar heilig was. De zelfmoord leek wel een offer. In de strijd tegen de islam benam Willie Dille zich tenslotte het leven. ‘Wij […]