Gevonden voor

  • WODC

Herkomstland van verdachten in statistieken: mag dat?

Al tientallen jaren communiceren overheidsinstituten zoals CBS en WODC over de afkomst van verdachten die door de politie worden geregistreerd. Mag dat allemaal zomaar?

Al jarenlang waarschuwen critici voor de schadelijke effecten van overheidsrapportages waarin allerlei cijfers naar herkomstland worden uitgesplitst. De ene keer wordt de betreffende communicatie van de overheid ‘stigmatiserend’ genoemd, de andere keer waarschuwden onderzoekers voor de ‘performatieve werking’ van taal: als de overheid bijvoorbeeld communiceert over de herkomstlanden van verdachten wordt niet alleen iets beschreven […]

Klokkenluiderssoap bij Justitie en Veiligheid

Juridische werkelijkheid schiet tekort om een cultuurverandering tot stand te brengen

Het officiële bericht dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de klokkenluiders in de WODC-affaire strafrechtelijk laat onderzoeken werkte op mijn lachspieren. Zijn uitleg waarom hij tot die stap was gekomen versterkte dat nog eens. De reden? Kan je als jurist jezelf nog meer tegenkomen in een dilemma waar je vanuit een juridische werkelijkheid nooit […]