Gevonden voor

  • Wonen

Sociale huurders hebben ook recht op huisvesting

Woonzekerheid en zeggenschap zijn rechten voor zowel kopers als huurders. Sociale huurders zijn geen poppetjes die naar believen verschoven kunnen worden.

Er dreigt een ‘tweekastenmaatschappij’ te ontstaan, met huizenbezitters en huurders aan weerszijden van een diepe kloof, zegt Hans de Geus. De Geus constateert in zijn boek over de wooncrisis dat het voor een groep mensen steeds moeilijker is geworden om aan een eigen woning te komen – die groep is aangewezen op de huurmarkt, waar […]

De woonparagrafen in de verkiezingsprogramma’s 2021

Van ’ónze woningen voor ónze mensen’ tot het nationaliseren van woningcorporaties. Er valt best wat te kiezen

Door: Harry Bleeker, René Hesse en Jan Kok Het Planbureau voor de Leefomgeving vindt dat uit de verkiezingsprogramma’s van CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie naar voren komt, dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde denken over de aanpak van het woningtekort. Wij hebben de woonparagrafen van 14 partijen bekeken en komen tot een andere conclusie wat […]

Zullen we het weer over wonen hebben?

Op een of een andere manier maken we telkens afspraken die aan het eind van de rit nauwelijks tot niks opleveren. Een voorbeeld daarvan is het Amsterdamse woonbeleid.

Aan goede bedoelingen geen gebrek. De situatie was door politieke keuzes en de liberalisering van de woningmarkt voor veel Amsterdammers al vrij hopeloos, toen in 2015 de gemeente Amsterdam met de Huurdersvereniging en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties prestatieafspraken maakte. Op dat moment telde de Amsterdamse woningvoorraad 417.096 woningen, waarvan 189.900 corporatiewoningen zijn en 99.700 […]

Koopwoningen: wachten tot de bubbel barst

Korte column: De huizenprijzen hebben geen enkele relatie meer met wat je ervoor krijgt

Geen goed nieuws voor mensen die een woning willen kopen. Zowel voor starters die geconfronteerd worden met prijzen die geen enkele relatie meer hebben met hetgeen ze kopen. Maar ook voor de mensen die van het ene naar het andere huis overstappen en een onsje extra lenen omdat de rente minimaal is. Het slechte nieuws […]

Betaalbaar wonen op sterven na dood

Achter deze cijfers gaan mensen schuil. Het vertrouwen is weg

Betaalbaar wonen kan binnenkort niet meer. Dat is de impliciete conclusie van het rapport ‘Woondealregio’s motie Ronnes’ dat gisteren is verschenen. Het rapport constateert met droge cijfers dat de corporatiesector in rap tempo wegkwijnt. Al in 2024, zijn de investeringen opgedroogd, terwijl de investeringen al jaren achter lopen bij wat nodig is. Het kan zo […]

Politiek moet de zelf gecreëerde wooncrisis oplossen

Het is hoog tijd dat de regering zorg gaat dragen voor het oplossen van de wooncrisis. Zo veel van de huidige problemen komen door de overheid die het wonen aan de markt liet, en de volkshuisvesting soms zelfs moedwillig in de weg zat.

Jarenlang zagen we woningnood als iets uit het verleden. Na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van woningnood. Veel huizen waren in de oorlog vernietigd of beschadigd. Tegelijkertijd steeg de vraag naar huisvesting razendsnel door de naoorlogse babyboom. Dus was het wachten op extra woningen. Maar door het gebrek aan materialen duurde het een tijd […]

Den Haag, doe als Berlijn: ook Nederland moet de Mietenwahnsinn stoppen

De waanzin is compleet. Met een laag en gemiddeld inkomen is een huis kopen vrijwel onmogelijk. De wachtlijsten voor de sociale huur zijn lang en de huren in de vrije sector zijn torenhoog.

co-auteur: Jochem Visser “Onze leraren, brandweermensen en verpleegsters moeten ook goed en betaalbaar kunnen wonen.” Bel een willekeurige politicus ’s nachts wakker en hij of zij kan dit zinnetje opdreunen. Maar de realiteit is totaal anders. De afgelopen jaren is er door de opeenvolgende Nederlandse regeringen nauwelijks iets gedaan om te zorgen dat er voldoende […]

Zzp’ers en het recht op wonen

Economisch dakloos worden zal geen uitzonderlijke situatie meer zijn bij een omslag in de economie

Recent onderzoek toont dat het aantal economisch daklozen snel is gegroeid als gevolg van de problemen op de woningmarkt en schaarste aan betaalbare en sociale huurwoningen. Vooruitzicht op een snelle verbetering van deze situatie is er niet. Economisch daklozen zijn in de kern zelfredzame mensen die door tegenslag in de problemen zijn gekomen. Tegenslag waardoor […]

Volgende pagina »