Gevonden voor

  • Woningnood

Waarom krijgen asielgerechtigden voorrang op de woningmarkt?

Er is geen enkele reden asielgerechtigden van de huisvestingsproblematiek te vrijwaren. Ze is momenteel onverbrekelijk verbonden met het Nederlanderschap.

Sinds een kleine twee jaar wordt het Centraal Orgaan Asielzoekers geleid door Milo Schoenmaker, voormalig burgemeester van Gouda. De man is lid van de VVD en je weet dat je van iemand op zo’n functie dan krankzinnige dingen kunt verwachten. Schoenmaker stelt niet teleur. Donderdag stelde hij in de Volkskrant voor, in zijn momenteel bij […]

De balk en de splinter

Wat we uit het oog schijnen te verliezen door al die marktonzin is dat wonen in de kern een mensenrecht is

De bizarre en bijkans kinderlijke opwinding over sociale huurders die huizen bezitten en in een sociale huurwoning wonen, geeft aan hoe hoog de nood voor goede, betaalbare huisvesting is en ook hoe dom en onwetend de burgers, maar ook de media, lijken te zijn. Het heeft alle kenmerken van de Bulgarenfraude-hype, gênant maar minuscuul (we […]

Zullen we het weer over wonen hebben?

Op een of een andere manier maken we telkens afspraken die aan het eind van de rit nauwelijks tot niks opleveren. Een voorbeeld daarvan is het Amsterdamse woonbeleid.

Aan goede bedoelingen geen gebrek. De situatie was door politieke keuzes en de liberalisering van de woningmarkt voor veel Amsterdammers al vrij hopeloos, toen in 2015 de gemeente Amsterdam met de Huurdersvereniging en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties prestatieafspraken maakte. Op dat moment telde de Amsterdamse woningvoorraad 417.096 woningen, waarvan 189.900 corporatiewoningen zijn en 99.700 […]

Iedereen een dak boven het hoofd

Het is niet uit te leggen dat bijna 40.000 mensen in Nederland leven zonder een dak boven hun hoofd. Dat schrijven negen politieke jongerenorganisaties, meer dan 50 wethouders en maatschappelijke organisaties in een open brief aan de lijsttrekkers van de politieke partijen.

Beste lijsttrekker, Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte en een mensenrecht, verankerd in de grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een woning is een plek waar je warm en veilig kan zijn én een noodzaak voor elke burger in dit land, want je moet een adres hebben waarop […]

Het fiasco van de avondklok past in een nieuw bestuurlijk patroon

De professionals, de vaklui met hun poten in het bluswater, waarschuwen met klem. De politiek luistert niet.

Het geheugen van de mensen is kort. Niemand herinnert zich nog dat twee weken terug werkelijk alle professionals die iets met het leven op straat te maken hadden, waarschuwden tegen de avondklok. Ze zeiden om een Hoekstra te parafraseren: ‘Doe dat nou niet’. Dat was aan dovemansoren gericht. De politiek wist in grote meerderheid dat […]

Middeninkomens in de verdringing

Hoe de inzet van steden op gentrificatie het doel mist

Middeninkomens zijn voor veel steden de heilige graal. Zij worden gekenmerkt als de sterke schouders van een stad, dragen bij aan een beter imago van een buurt en de groei in sociale kracht. Ook versterkt de lokale economie door de komst en aanwezigheid van een stevige middengroep. Hierbij is stedelijke herwaardering (oftewel gentrificatie) een instrument […]

Volgende pagina »